[1]
Fajrina, R.F.N., Rahayu, I.G., Wahyuni, Y. and Rahmat, M. 2019. AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK KULIT PISANG AMBON (MUSA ACUMINATA COLLA) TERHADAP STAPHYLOCOCCUS AUREUS SECARA IN-VITRO. JURNAL RISET KESEHATAN POLTEKKES DEPKES BANDUNG. 11, 1 (Jul. 2019), 230-235. DOI:https://doi.org/10.34011/juriskesbdg.v11i1.744.