[1]
Chindara, C.A.N., Kurnaeni, N., Nurhayati, B. and Rinaldi, S.F. 2019. STABILITAS AKTIVITAS ALT SERUM, PLASMA HEPARIN, DAN PLASMA EDTA PADA SUHU SIMPAN 2-8oC. Jurnal Riset Kesehatan Poltekkes Depkes Bandung. 11, 1 (May 2019), 299-305. DOI:https://doi.org/10.34011/juriskesbdg.v11i1.758.