(1)
Rahman, F.; Budi, I. S.; Al Athfal, M. A.; Hisanah, H. A.; Haya, A. F. PROGRAM LATIHAN KESEIMBANGAN UNTUK PENINGKATAN PROFIL KESEIMBANGAN INDIVIDU LANJUT USIA: CRITICAL REVIEW. JRKPDB 2022, 14, 23-30.