Chindara, C. A. N., Kurnaeni, N., Nurhayati, B., & Rinaldi, S. F. (2019). STABILITAS AKTIVITAS ALT SERUM, PLASMA HEPARIN, DAN PLASMA EDTA PADA SUHU SIMPAN 2-8oC. Jurnal Riset Kesehatan Poltekkes Depkes Bandung, 11(1), 299-305. https://doi.org/10.34011/juriskesbdg.v11i1.758